Antalya gecelik bayan arkadaş izmir otele gelen bayan arkadaş Mersin eve gelen bayan

antalya escort yaşanmış sexs hikayeleri sexs hikayeler porno ozle

Isparta eşya depolama Kahramaraş eşya depolama Karabük eşya depolama Karaman eşya depolama Kars eşya depolama Kastamonu eşya depolama Kırıkkale eşya depolama Kırşehir eşya depolama Kilis eşya depolama Kütahya eşya depolama

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi yasalaştı!

Gündem (Web Sitesi) - Web Sitesi | 20.01.2023 - 10:31, Güncelleme: 20.01.2023 - 10:31
 

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi yasalaştı!

Yüzbinleri yakından ilgilendiriyor

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulunda Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve yasalaştı. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak. SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO DÜZENLEMESİ İLE 4B'LİLER 4A'LI OLACAK 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler memur kadrosuna geçebilecek. BELEDİYELERDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİLER KADROYA GEÇİYOR MU? İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve Devlet memuru olmak için genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak. SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLAR KADROYA GEÇİYOR MU? 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı olarak 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak. DSİ'YE BAĞLI SULAMA BİRLİKLERİNDE ÇALIŞANLAR KADROYA GEÇECEK Mİ? 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve Memur olmak için genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak. KİMLERİ KAPSAMIYOR? Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanları kapsamıyor. NERELERE ATANACAKLAR? Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartları taşıyanlar Kanunun resmi gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimlerine atanacaklar Türk Tarih Kurumu Başkanlığında 4/B'li istihdam edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kazı alanları ve ören yerlerinde görevli bulunan arkeolog, restratör ve müze araştırmacısı unvanlarında çalışan personel ise, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatındaki kadrolara atanacaklar. 4/B' LİLER HANGİ MEMUR KADROLARINA ATANACAK? 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine Cumhurbaşkanlığınca belirlenen memur kadrolarına atanacak.HALEN ÇALIŞAN VE KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3 ARTI 1 KURALINA TABİ? 28.11.2022 tarihinde görev de olan sözleşmeli personel otomatik kadroya geçiyor. 28.11.2022 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeliler üç artı bir kuralına tabi.BAKANLIKLARDA GÖREV YAPAN 4/B Lİ PERSONEL 4 YIL NAKİL YASAĞI NASIL UYGULANACAK? 4 yıl ve üzeri olan sözleşmeli personel nakil yasağından muaf . 4 yıldan az olanlar ise hizmetleri 4 yıla tamamlamaları durumunda nakil imkanından faydalanacak . örneğin 5 yıldır sözleşmeli olarak çalışıyorsa kadroya geçtiklerinde nakil yasağına tabi değil . 3 yıldır sözleşmeli personel çalışıyorsa 4 yılı doldurduğunda nakil yasağından muaf olacak.
Yüzbinleri yakından ilgilendiriyor

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi ve yasalaştı. Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO DÜZENLEMESİ İLE 4B'LİLER 4A'LI OLACAK

4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler memur kadrosuna geçebilecek.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi yasalaştı! Yüzbinleri yakından ilgilendiriyor...

BELEDİYELERDE ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİLER KADROYA GEÇİYOR MU?

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve Devlet memuru olmak için genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLAR KADROYA GEÇİYOR MU?

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı olarak 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak.

DSİ'YE BAĞLI SULAMA BİRLİKLERİNDE ÇALIŞANLAR KADROYA GEÇECEK Mİ?

6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve Memur olmak için genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak.

KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanları kapsamıyor.
NERELERE ATANACAKLAR?

Devlet Memurları Kanununda belirtilen genel şartları taşıyanlar Kanunun resmi gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimlerine atanacaklar

Türk Tarih Kurumu Başkanlığında 4/B'li istihdam edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kazı alanları ve ören yerlerinde görevli bulunan arkeolog, restratör ve müze araştırmacısı unvanlarında çalışan personel ise, Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatındaki kadrolara atanacaklar.

4/B' LİLER HANGİ MEMUR KADROLARINA ATANACAK?

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine Cumhurbaşkanlığınca belirlenen memur kadrolarına atanacak.HALEN ÇALIŞAN VE KADROYA GEÇEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3 ARTI 1 KURALINA TABİ?

28.11.2022 tarihinde görev de olan sözleşmeli personel otomatik kadroya geçiyor. 28.11.2022 tarihinden sonra göreve başlayan sözleşmeliler üç artı bir kuralına tabi.BAKANLIKLARDA GÖREV YAPAN 4/B Lİ PERSONEL 4 YIL NAKİL YASAĞI NASIL UYGULANACAK?

4 yıl ve üzeri olan sözleşmeli personel nakil yasağından muaf . 4 yıldan az olanlar ise hizmetleri 4 yıla tamamlamaları durumunda nakil imkanından faydalanacak . örneğin 5 yıldır sözleşmeli olarak çalışıyorsa kadroya geçtiklerinde nakil yasağına tabi değil . 3 yıldır sözleşmeli personel çalışıyorsa 4 yılı doldurduğunda nakil yasağından muaf olacak.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Adana esmer escort Çukurova esmer escort Seyhan esmer escort Ankara esmer escort Mamak esmer escort Etimesgut esmer escort Polatlı esmer escort Pursaklar esmer escort Haymana esmer escort Çankaya esmer escort Keçiören esmer escort Sincan esmer escort Antalya esmer escort Kumluca esmer escort Konyaaltı esmer escort Manavgat esmer escort Muratpaşa esmer escort Kaş esmer escort Alanya esmer escort Kemer esmer escort Bursa esmer escort Eskişehir esmer escort Gaziantep esmer escort Şahinbey esmer escort Nizip esmer escort Şehitkamil esmer escort İstanbul esmer escort Merter esmer escort Nişantaşı esmer escort Şerifali esmer escort Maltepe esmer escort Sancaktepe esmer escort Eyüpsultan esmer escort Şişli esmer escort Kayaşehir esmer escort Büyükçekmece esmer escort Beşiktaş esmer escort Mecidiyeköy esmer escort Zeytinburnu esmer escort Sarıyer esmer escort Bayrampaşa esmer escort Fulya esmer escort Beyoğlu esmer escort Başakşehir esmer escort Tuzla esmer escort Beylikdüzü esmer escort Pendik esmer escort Bağcılar esmer escort Ümraniye esmer escort Üsküdar esmer escort Esenyurt esmer escort Küçükçekmece esmer escort Esenler esmer escort Güngören esmer escort Kurtköy esmer escort Bahçelievler esmer escort Sultanbeyli esmer escort Ataşehir esmer escort Kağıthane esmer escort Fatih esmer escort Çekmeköy esmer escort Çatalca esmer escort Bakırköy esmer escort Kadıköy esmer escort Avcılar esmer escort Beykoz esmer escort Kartal esmer escort İzmir esmer escort Balçova esmer escort Konak esmer escort Bayraklı esmer escort Buca esmer escort Çiğli esmer escort Gaziemir esmer escort Bergama esmer escort Karşıyaka esmer escort Urla esmer escort Bornova esmer escort Çeşme esmer escort Kayseri esmer escort Kocaeli esmer escort Gebze esmer escort İzmit esmer escort Malatya esmer escort Manisa esmer escort Mersin esmer escort Yenişehir esmer escort Mezitli esmer escort Erdemli esmer escort Silifke esmer escort Akdeniz esmer escort Anamur esmer escort Muğla esmer escort Bodrum esmer escort Milas esmer escort Dalaman esmer escort Marmaris esmer escort Fethiye esmer escort Datça esmer escort Samsun esmer escort Atakum esmer escort İlkadım esmer escort Adıyaman esmer escort Afyonkarahisar esmer escort Ağrı esmer escort Aksaray esmer escort Amasya esmer escort Ardahan esmer escort Artvin esmer escort Aydın esmer escort Balıkesir esmer escort Bartın esmer escort Batman esmer escort Bayburt esmer escort Bilecik esmer escort Bingöl esmer escort Bitlis esmer escort Bolu esmer escort Burdur esmer escort Çanakkale esmer escort Çankırı esmer escort Çorum esmer escort Denizli esmer escort Diyarbakır esmer escort Düzce esmer escort Edirne esmer escort Elazığ esmer escort Erzincan esmer escort Erzurum esmer escort Giresun esmer escort Gümüşhane esmer escort Hakkari esmer escort Hatay esmer escort Iğdır esmer escort Isparta esmer escort Kahramanmaraş esmer escort Karabük esmer escort Karaman esmer escort Kars esmer escort Kastamonu esmer escort Kırıkkale esmer escort Kırklareli esmer escort Kırşehir esmer escort Kilis esmer escort Konya esmer escort Kütahya esmer escort Mardin esmer escort Muş esmer escort Nevşehir esmer escort Niğde esmer escort Ordu esmer escort Osmaniye esmer escort Rize esmer escort Sakarya esmer escort Siirt esmer escort Sinop esmer escort Sivas esmer escort Şanlıurfa esmer escort Şırnak esmer escort Tekirdağ esmer escort Tokat esmer escort Trabzon esmer escort Tunceli esmer escort Uşak esmer escort Van esmer escort Yalova esmer escort Yozgat esmer escort Zonguldak esmer escort
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve birebirhaber.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.